beeldend kunstenaar

Mymimicry

Mymimicry

Animisten kennen niet alleen mens en dier, maar ook planten en andere fenomenen, zoals werktuigen en gebruiksvoorwerpen, een ziel toe. Zelfs concepten als woorden, metaforen. Deze zienswijze heb ik 15 jaar lang losgelaten op het laten ontstaan van ruimtelijke papieren voorwerpen. Kleine, middelgrote, maar ook ruimtebepalende voorwerpen en installaties. Papieren objecten, alleen of welbewust in groepen gecombineerd, naar gelang de ruimte daar om vraagt.

 

Met dezelfde zienswijze ben ik teruggekeerd naar het platte vlak, waarmee ik eerder via het maken van talloze papieren collages vertrouwd ben geraakt. Toen waren papier, verf, inkt en lijm de materialen. Nu visualiseer ik virtuele ruimten. Met opzet ondiepe en onbepaalde ruimten. Daarin geplaatst spelen fragmenten van voorwerpen, planten en dieren een rol. Vermomd, versmolten, gegroepeerd. Een vorm van mimicry. De materialen: digitale middelen (o.a. directscans), papier en plexiglas.